Recently Updated
10000+টা New অসমীয়া ষ্টেটাছ | Assamese Status | Assamese Love Status |Assamese Sad Status  | Emotional Assamese Status | Status In Assamese | অসমীয়া প্ৰেমৰ বাণী | দুখৰ কথা
10000+ অসমীয়া ষ্টেটাছ  Assamese Status fro Life | Status in Assamese…
বাবু  | Funny Whatsapp status in assamese, Assamese Status
#বাবু_

Assamese Status Photo For Whatsapp | Assamese Status Photo for Facebook
Assamese Status Photo For WhatsApp
পুৱাই মৰহি যায় যৌৱন, | Assamese Status
পুৱাই মৰহি যায় যৌৱন....

Assamese Funny Status for WhatsApp | Assamese Status
Assamese Funny and Love Status for WhatsApp
 ➦জীৱনত অন্য একো আশা নাই…
Funny Assamese Status for WhatsApp | Assamese Status
Funny Assamese Status for WhatsApp

Rakhi Bandhan Funny Status in Assamese | Assamese Status
সাবধান  !!!!!
এই কেইদিনত যদি কোনোবা ছোৱালীয়ে  আপোনাক কিবা  উপহাৰৰ দিয়…
জীয়াই থকাই কেৱল জীৱন নহয়। | Assamese Status
জীয়াই থকাই কেৱল জীৱন নহয়।
হাঁহি কান্দোন সুখ দুখ আশা আকাংক্ষাৰ সমাহাৰে…